DANAS HAVE

 

Årets kredsløb, 
træernes visdom 
og stenenes tale. 

En naturgrund med vid udsigt over Limfjorden. 

Skabt af Gunnar Iversen 
på sagn, myter og folketro.

Danas Have kan opleves som:


en stemningsfyldt, parklignende have der er anderledes.

Et udflugtsmål, med bænke til at nyde kaffen og den medbragte madkurv og den vide udsigt over Limfjorden, den hele Nissum Bredning, fra Oddesund i sydøst til Thyborøn i vest.
Den jyske Sagnhave En slags parallel til bibelhistoriske haver med den væsentlige forskel at Danas Have øser af ”Thylands vidunderlige folkesagn”, som folkemindesamleren Hans Ellekilde kaldte dem.

Folketroens Flora Et møde med de hemmelighedsfulde, skadende eller lægende kræfter, som træer og planter er blevet tillagt i dansk folklore, i myte og sagn.

Mytologisk land-art Skabt af Gunnar Iversen over den nordiske gudinde Frejas forvandlinger gennem året; et mytisk limfjordssagn lader Freja være Danas datter og gudinde for tidens cyklus.

En vandring gennem årets kredsløb Gennem den nordisk-keltiske mytologi, det hedenskab som Vestjyllands Apostel Sct. Thøger var oppe imod

En indføring i teutonernes og vikingernes livsanskuelse Det livssyn, menneskesyn og samfundssyn der stadig er en levende del af vores fællesnordiske kulturarv.

Det kvindelige Univers

At gå gennem Danas have er som at ”gå i vor mor igen”, at gå ind i den sammenhængende helhed, som natur og kultur udgjorde i stenalder, bronzealder og keltisk jernalder, da verden endnu lå i modergudinden Danas hænder –

og at dykke ned i kilden til den kvindelige psyke, som den dag i dag er aktiv i danskerens bevidsthed (Mor Danmark) og som giver os vor identitet, forskellig fra det i dag herskende mandsdominerede univers.

 


Med et informativt kort i hånden føres den vandrende gennem haven, der iøvrigt er velforsynet med oplysende skilte. Også kørestolsbrugere har haft glæde af en havevandring gennem Danas Have. Oplevelsen uddybes ved besøg i Frejas Sal

DANAS HAVE er enestående ved at dette, så vidt vi ved, er det eneste sted i Danmark, hvor man i dag kan få en oplevelse af- og en indføring i- den nordiske variant af den keltiske religion der er ligeligt forankret i stjernehimlen, årets kredsløb og lokaliteten, her: Thy, hjemstedet for teutonernes glemte civilisation.Gunnar Iversen

Fra maj til september
Omvisning og /eller foredrag efter aftale

Tlf. 97956100

Gunnar Iversen, 
Sindrupvej 5, Sindrup, 
7760  Hurup Thy